REKVALIFIKACE „KERAMIK–MODELÁŘ“

Zaměřeno na modelování a sádrové formy

Název profesní rekvalifikace: Keramik- modelář

Kurz nemá v roce 2024 vypsaný termín

Pokud máte o kurz zájem, zanechte nám svůj email a my vám dáme vědět, jakmile kurz vypíšeme. Zároveň čím víc zájemců o kurz bude, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude i kurz 🙂

Informace o rekvalifikačním kurzu:

Nejbližší termín:

 • V roce 2024 se rekvalifikace nekoná, další termín ještě není vypsaný.
 • Profesní rekvalifikace – celkem 322 hod, 84 hodin teoretické a 238 hodin praktické výuky. Třídenní kvalifikační zkouška není do časové dotace započítána.

Charakteristika vzdělávací akce:

 • Rekvalifikace je určena pro začátečníky i mírně pokročilé.
 • Jejím cílem je účastníky během čtyří měsíců naučit základy tohoto keramického řemesla.
 • Je rozložena do 6 celků, mezi nimiž je čas na domácí přípravu. Jednotlivé tematické celky jsou zakončeny teoretickými či praktickými testy a sadou povinných výrobků.
 • Celá rekvalifikace je uzavřena obhajobou závěrečné práce na téma: Reliéfní plastika včetně sádrové formy a příslušné dokumentace.
 • Součástí rekvalifikace je zkouška z profesní kvalifikace Keramik- modelář.
 • Účastník musí samostatně vyrobit návrh, model, modelovou formu, rozmnožovací zařízení a pracovní formu pro keramickou kachli. Celý postup se naučí během rekvalifikace.

Cíl vzdělávací akce:

 • Cílem této rekvalifikace v oboru keramik je připravit absolventy schopné samostatné práce s živnostenským oprávněním ve vlastní dílně i jako zaměstnance v jiné keramické provozovně, uplatní se i jako lektoři keramických kroužků.
 • Rekvalifikace je zaměřena hlavně na modelování a sádrové formy, ale účastníci budou schopni uplatnit v dílnách i lití do forem, glazování a dekoraci, obsluhu vypalovacích pecí a další doprovodné činnosti.

Forma vzdělávací akce:

 • Studium je prezenční, o celkové délce 322 vyučovacích hodin s možností ubytování. Vzdělávací akce je rozdělena do několika tematických celků průměrné délky 7 dnů.
 • Celky jsou odděleny prodlevou na odpočinek a procvičování učiva. Je zadávaná domácí příprava, ale není započítávána do časové dotace.
 • Rekvali­fikace připravuje na zkoušku profesní kvalifikace Keramik – modelář, která se koná v samostatném termínu a není zahrnuta do časové dotace rekvalifikace.

Program obsahuje tyto bloky:

 • Základy keramických technik
 • Reliéf, dekor, mozaika
 • Stavba z plátů a formování
 • Glazury a dekorace
 • Sádrové formy a odlévání
 • Sádrové formy II

Počet účastníků akce je obvykle 2–6, jednotlivé programy jsou doplněny dalšími účastníky do max. počtu 12 osob.

Cena:

 • Do ceny jsou započítány i náklady na třídenní závěrečnou profesní zkoušku. V ceně není zahrnuto stravování ani ubytování. Účastníci mají bezplatně k dispozici šatnu s pohovkou pro každého účastníka, sociální zařízení a kuchyňku. Další možnost je ubytování v blízkém Penzionu, kde je možno se i stravovat.

Kritéria pro výběr účastníků:

 • Účastníky rekvalifikace se mohou stát osoby starší 18 let.
 • Podmínkou pro přijetí je dokončené střední nebo úplné středoškolské vzdělání a zdravotní stav umožňující vykonávat práci v keramické dílně.

Akreditace:

 • Studio je akreditováno k vydávání dokladů o rekvalifikaci „Umělecký keramik“ (zaměřeno na modelování v rozsahu 84 hodin teoretické výuky a 234 hodin praktické výuky) s celostátní platností pověřením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Akreditace MŠMT- 28472/2021–4 s platností do 28. 1. 2025.

Máte zájem o rekvalifikační kurz KERAMIK–MODELÁŘ?

V roce 2024 pro tento kurz nejsou vypsány žádné termíny. Pokud máte o kurz zájem, zanechte nám svůj e-mail, a budete první, kdo se dozví, až kurz vypíšeme.