O KERAMICKÉ ŠKOLE

v Kohoutově

Studio nemá ambice konkurovat dnes již dostatečnému počtu kvalitních odborných keramických škol. Vydává se jinou cestou. Jeho pojetí vyhovuje i těm, kteří ke keramice doputovali později než ve školním věku, často zadními vrátky přes jiné řemeslo, či obor. Proto se účastníci nesetkají s dělením na profesionály a amatéry, ale v otevřeném systému návazných programů jsou všem nabízeny podněty, znalosti a dovednosti ke zlepšení kvality jejich práce po řemeslné i umělecké stránce.

Vize a poslání Keramického studia Kohoutov

  • Zachováváme řemeslo, které rozvíjíme a předáváme dál.
  • Účastníkům kurzů pomáháme s rozvojem výtvarného cítění.
  • Poskytujeme našim studentům znalosti a schopnosti stojící na tradičních řemeslných technikách, které jim umožní rozvinout jejich vlastní kreativitu a osobitost.
  • Představujeme jim keramiku v celé její šíři – od historie po současnost, od hrnčířského řemesla po umění.
  • Spoluvytváříme moderní trendy v tvorbě a s respektem podněcujeme studenty ke kreativitě, sebedůvěře a samostatnosti.

Strom kurzů Keramického studia Kohoutov

Všechny kurzy, které máme akreditované, naleznete systematicky a srozumitelně utříděné ve stromu kurzů. V jednotlivých větvích můžete postupně stoupat a rozvíjet tak své znalosti a schopnosti.

Systém kurzů je otevřený a je možné absolvovat i jen jeden modul.

Naše keramické vybavení

V hlavní keramické dílně pro výuku keramiky je připraveno 6 hrnčířských kruhů. Výpal keramiky probíhá ve čtyřech elektrických vypalovacích pecích, dvou plynových (jedna RAKU) a třech pecích na výpal dřevem. Zařízení doplňuje stříkací box, mlecí stolice a lis na tažení.

Lektoři kurzů

Náš lektorský tým je složen z uznávaných obornic a odborníků v oboru, se kterými spolupracujeme již mnoho let. Zároveň se snažíme tento již zaběhnutý tým stále rozšiřovat a přinášet tak nový pohled a inspiraci. 

Praktické info pro účastníky kurzů

Informace o ubytování, stravování, parkování a další informace najdete na této stránce.

Historie školy

Keramické studio sídlí v památkově chráněné budově barokní školy v centru obce Kohoutov, ležící v lesnaté krajině trojúhelníku měst Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř. 

Činnost byla zahájena 3. července 1992 týdenním programem pro americké studenty a dále pokračovala dalšími 20 kurzy již v českém jazyce, zaměřenými hlavně na točení na hrnčířském kruhu a na dekoraci. Téhož roku byla zahájena odborná praxe pro externí studenty Středního odborného učiliště umělecko-řemeslného v Praze. Jediným vyučujícím lektorem byla Jarmila Tyrnerová.

K 10. výročí své činnosti byla uspořádána první konference na téma „Výpal keramiky“. V roce 2005 následovala „Konference Alchymie glazur a barev“ a o dva roky později „Keramika jako médium pro rozvíjení tvůrčích schopností“. Další významnou událostí byl v roce 2006 „Mezinárodní workshop o RAKU“ za účasti Borise Roce z Chorvatska. Následovala spolupráce s fancouzskou keramickou školou Centre National de la Céramique.

Studio se zapojilo do evropských projektů Leonardo a Grundtvig s partnery ve Francii, Velké Británii, Německu, Řecku, Portugalsku a Španělsku.Ve všech těchto zemích naši lektoři získávali zkušenosti a obohacovali pak programy Studia. V roce 2022 jsme oslavili již 30 let činnosti.

Ing. Jarmila Tyrnerová – zakladatelka školy

Keramické studio v Kohoutově založila ing. Jarmila Tyrnerová v létě roku 1992. 

Dle svých slov se ke keramice dostala spíše náhodou. Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze chtěla před nástupem do pracovního procesu zkusit něco jiného, ​​​​nějaké řemeslo. Nastoupila na brigádu do družstva umělecké výroby KERAMO Praha, kde se nad rámec své běžné práce začala učit od zkušenějších kolegyň točit na kruhu. Později se začala věnovat zakázkové výrobě keramiky.

Počátkem 90. let zareagovala na vzrůstající zájem lidí vyzkoušet si výrobu keramiky vlastníma rukama a rozhodla se přiklonit od výroby vlastního zboží spíše k lektorské činnosti. 

První dva roky ve Studiu učila všechny kurzy sama, postupně se začali přidávat další lektoři, z nichž bylo mnoho jejích žáků, kteří v Kohoutově absolvovali praxi a v tomto oboru měli spoustu znalostí.

Podařilo se jí vybudovat Studio, které je unikátní jak úrovní, tak i rozsahem výuky. Více si o zakladatelce školy můžete přečíst v rozhovoru pro Trutnovinky >> 

Jak sama říká, Studio vede třicet let a všechno má svůj čas. Proto se ho rozhodla na konci roku 2023 předat svým následovníkům.

Původně měl být novým provozovatelem školy spolek Keramikum, ale nakonec školu od nového roku převezme Markéta Čermáková >> více si můžete přečíst v článku zde.