NAŠI LEKTOŘI

KERAMICKÝCH KURZŮ

Náš lektorský tým je složen z uznávaných odbornic a odborníků v oboru, se kterými spolupracujeme již mnoho let. Zároveň se snažíme tento již zaběhnutý tým stále rozšiřovat a přinášet tak nový pohled a inspiraci. 

Michaela Gerichová

Michaela je naší nejnovější lektorkou. V roce 2022 se zúčastnila svého prvního kurzu v Kohoutově a od té doby ji k našemu studiu váže osobní i teď i profesní vztah. Je galerijní lektorkou v Moravské galerii v Brně. Zprostředkovávání umění od nejmenších dětí až po seniory se věnuje už 8 let. Specializuje se na zážitkovou pedagogiku a do edukací vnáší i prvky dramatické výchovy.  

Irena Hirai

Irena je v naší dlouholetou lektorkou. Svým studentům zprostředkovává své zkušenosti s Japonskem a jeho kulturou, kterou měla příležitost poznat na vlastní kůži. Japonskem je výrazně inspirovaná i její vlastní tvorba - od užitné keramiky až po plastiky. 

Majka Krajná

Majka pracuje v Brně ve středisku volného času v Lužánkách v pracovišti na Lesné. Už přes 15 let učí malé i velké, děti i lektory keramiku a výtvarku. Učí jak běžné kroužky a kurzy, tak i akreditované kurzy pro lektory. Užívá si tu rozdílnost a velmi ji baví práce jak s malými dětmi, teenagery tak i dospěláky. Ve své vlastní tvorbě pracuje s hlínou i porcelánem, které pálí v peci vytápěné dřevem. 
Kurzy lektora:
Studnice námětů

Eva Kubátová

Eva je naší lektorkou již mnoho let. V roce 2002 prošla rekvalifikačním kurzem Umělecký keramik a od té doby ji ke Kohoutovu i ke studiu váže osobní i profesní vztah. Věnuje se jak pedagogické činnosti na základní umělecké škole, tak i vlastní tvorbě keramických plastik a porcelánových šperků. Nedávno si rozšířila své odborné vzdělání v oboru zlatník a klenotník. Věříme, že i o tyto znalosti se s vámi v budoucnu podělí. 

Matěj Lanč

Matěj s kohoutovským Studiem spolupracuje již několik let. Absolvoval mnoho kuzů jako účastník, ale i jako asistent lektora. Ve své tvorbě se zabývá převážně užitnou keramikou, ale i keramickou plastikou. Své výrobky pálí v peci otápěné dřevem. Můžete se s ním setkat hlavně na kurzech, kde pálí RAKU výpaly. 
Kurzy lektora:
Výpaly RAKU na různých kurzech

Ivo Sláma

Ivo se keramice věnuje už více než 40 let. Navazuje na rodinnou tradici, která započala už v 19. století. Je umělcem i vyhledávaným odborníkem v oblasti výroby složitých sádrových forem pro průmysl. I díky tomu má velký přehled o nejnovějších technologiích. Unikátně propojuje tradiční techniky s novými. Svým žákům  předává své letité znalosti s trpělivostí a radostí. 

Lenka Stodůlková

Lenka je naší dlouholetou lektorkou. Hrdě se hlásí k tomu, že se účastnila úplně prvního kurzu, který se v kohoutovském Studiu uskutečnil. Postupně se stala lektorkou a už mnoho let vlídně a trpělivě doprovází své žáky při prvních keramických krůčcích. Učí točení na kruhu, modelování i dekorace. Ve vlastní tvorbě v květináčích modelovaných z plátů posílá do světa sukulenty a věnuje se také keramické plastice.

Ludmila Šenkyříková

Liduška absolvovala v roce 2002 rekvalifikační kurz Umělecký keramik a Kohoutov si zamilovala tak, že tu zůstala. V posledních letech se kromě své autorské tvorby z porcelánu věnuje i malbě, keramické plastice a vzdělává se v dějinách umění. Učí převážně kurzy modelování a točení pro začátečníky. Je vlídnou a zábavnou průvodkyní na Vaší keramické cestě.

František Švancar

František se keramice věnuje už více než 50 let. Za tu dobu vytvořil mnoho vlastních realizací a také se podílel na vzniku děl mnoha slavných umělců. Cítí potřebu sdílet všechny své znalosti a zkušenosti.  Svým studentům předává to, co se dostalo i jemu - laskavé zacházení, přísun informací i možnost seberealizace. 
Kurzy lektora:
Keramika do zahrad

Petr Toms

Petr se keramice věnuje už skoro 30 let.  Profesně se vedle výroby samotné keramiky zabývá i stavbou pecí na výpal dřevem.  Ve spolupráci s Katedrou archeologie na Univerzitě Hradec Králové se věnuje výzkumu archaických technologií keramiky. Kromě práce na dílčích výzkumných cílech produkuje tzv. technologické repliky pro potřeby institucí i jednotlivých sběratelů.  Ve výuce se specializuje na točení na kruhu, modelování, výrobu glazur, výpaly a historické keramické technologie. 

Jindra Viková

Jindra je česká sochařka, keramička, malířka, kurátorka a pedagožka. Pracuje s porcelánem a pálenou hlínou jako se sochařským materiálem. Od roku 2002 vede v našem studiu různé kurzy - v současnosti převážně kurz Keramická plastika, na kterém vznikají v tvůrčí atmosféře krásná umělecká díla.
Kurzy lektora:
Keramická plastika