KURZY KERAMIKY

v Keramickém studiu KOHOUTOV

Chcete začít s keramikou a nejste již ve „školním věku“? Máte zájem naučit se novým keramickým technikám, poznat další hmoty a glazury? Potřebujete získat nebo zvýšit kvalifikaci a setkat se s kolegy stejných zájmů? Toužíte vidět při tvůrčí práci známé keramiky? Pak právě pro Vás je připraveno třicet různých kurzů keramiky akreditovaných MŠMT a mnoho dalších akcí v naší keramické škole.

Keramické kurzy pro začátečníky

Cílem kurzu je zasvětit zájemce o keramickou tvorbu do celého technologického postupu výroby keramiky a objasnění odborné terminologie oboru.

Základy keramických technik (M1)

pro začátečníky a mírně pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí základů hlavních keramických technik jako jsou modelování, tažení, lití a formování, glazování a dekorace. Znalosti získané v tomto kurzu jsou vstupním předpokladem pro absolvování navazujících kurzů všech větví.

Modelování

Reliéf, dekor, mozaika (M2)

pro mírně pokročilé i pokročilé
Cílem kurzu je osvojení škály dekoračních technik pod/na/do glazury, seznámení se zásadami reliéfu včetně přípravy reliéfní sádrové formy...

Japonská inspirace I (M2I)

pro mírně pokročilé
Cílem kurzu je seznámení s dálněvýchodní estetikou a keramickým řemeslem...

Japonská inspirace II (M2J)

pro mírně pokročilé až pokročilé
Cílem kurzu je inspirace japonskou kulturou, výpal v koksovém milíři, výroba znějící keramiky...

Stavba z plátů a formování (M3)

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je cesta od nápadu přes nákres, model až k realizaci keramické zahradní nádoby z plátů z šamotové hmoty...

Keramika do zahrad (M3Z)

pro mírně pokročilé až pokročilé
Cílem kurzu je vyzkoušet si nové techniky při modelování, využití symetrických i asymetrických tvarů...

Keltská keramika (M3K)

pro mírně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí techniky stavby velké keramické nádoby inspirované keltskou kulturou a získání zkušeností s tradičním výpalem keramiky dřevem v historické peci.

Keramika do bytu (M3B)

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je design stolní soupravy dochucovadel a pomocí různých technik modelování soupravu realizovat se zřetelem na její funkčnost...

Keramika našich babiček (M3A)

pro mírně až středně pokročilé
Cílem kurzu je různými technikami vyrobit tradiční tvary české kuchyňské kameniny 19. a 20. století, vyzkoušet výpal dřevem...

Světelné objekty (M3S)

pro mírně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je na sjednocujícím tématu světelných prvků obohatit modelovací dovednosti a načerpat inspiraci pro samostatnou tvorbu...

Základy figurální plastiky (M4)

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí prostorového pojetí keramiky formou figury, příprava na figurální plastiku...
Cílem kurzu je posun keramické tvorby z úrovně zvládnutého řemesla na úroveň výpovědi o svém vidění světa pod vedením osobností keramické tvorby....

Točení na kruhu

Základy točení na kruhu (T1)

pro mírně pokročilé
Cílem kurzu je položení základů techniky točení na kruhu.

Druhé točení (T2)

pro mírně pokročilé
Cílem kurzu je rozvoj točířských schopností a zvládnutí celého postupu točení rovného a baňatého hrnku.

Hrnky s plastickými dekory

pro mírně až středně pokročilé
Cílem kurzu je ovládnutí tvarování výrobků na hrnčířském kruhu pomocí čepílků...

Točení a engoba

pro středně pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí vytáčení středně velkých nádob, kombinovaného tvaru...

Keramika a květina

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je přesné vnímání tvarů a jeho přenesení na točené i modelované keramické nádoby...

Džbány a konvice

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí větších kusů technikou sesazování s dílů a stáčení na kruhu...

Konvičky pěti způsoby

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí funkčně spolehlivých a esteticky vyrovnaných konvic v různých variantách...

Točený porcelán pálený dřevem

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí specifik točení z porcelánové hmoty, ověření glazur vhodných pro vysoký výpal...

Točírenská dílna

pro pokročilé
Cílem kurzu je intenzivním a individuálním tréninkem usilovat o hlubší porozumění pokročilejším točírenským principům...

Odlévání keramiky

Sádrové formy a odlévání

pro mírně pokročilé
Cílem kurzu je ovládnutí celého technologického postupu výroby keramiky za použití sádrových forem...

Sádrové formy II.

pro mírně pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí celého pracovního i technologického procesu výroby vícedílné formy...

Porcelán - možnosti materiálu

pro mírně až středně pokročilé
Cílem kurzu je zvládnutí základního pracovního i technologického procesu zaměřeného na reprodukci i individuální tvorbu za použití porcelánové hmoty...

Dekorace keramiky

Glazury a dekorace

pro mírně pokročilé
Cílem kurzu je seznámení se sortimentem glazur, zásadami jejich správného použití vzhledem k hmotě výrobku a technice nanášení...

Malovaná keramika

pro mírně pokročilé
Cílem kurzu jezvládnutí tří základních technik používaných pro dekoraci keramiky s důrazem na historickou návaznost, rozložení dekoru po ploše a harmonii barev.

Dekorace nejen pro porcelán

pro mírně až středně pokročilé
Cílem kurzu je vyzkoušení nových dekoračních technik použitelných nejen při dekoraci porcelánových výrobků. Vliv redukce na vzhled glazur – RAKU výpal.

Alchymie glazur a barev

pro středně pokročilé
Cílem kurzu je naučit se připravit glazuru podle svých představ z polotovarů, které se dají koupit. Zaměřit se na střední teploty výpalu v elektrických pecích...

Alchymie glazur a barev II.

pro středně pokročilé
Cílem kurzu je seznámení se s kameny, jíly a popely z našeho okolí a jejich použití pro výrobu glazur. Představení možností jejich zpracování v podmínkách drobných keramických dílen...

Lektor keramiky

Studnice námětů

pro mírně až středně pokročilé
Cílem kurzu je inspirovat pedagogické pracovníky k novým, neotřelým nápadům při sestavování vyučovacích programů v keramických kroužcích, předávání dosavadních zkušeností mezi účastníky.

Nové přístupy ve výuce keramiky

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je dozvědět se, jak zábavnou formou představit technologická témata dětem i dospělým. Těchto témat se občas lidé zbytečně bojí. Ukážeme vám, jak se obav hravě zbavit...

Keramika jako v pravěku

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je získání zkušeností s pravěkou technologií výroby keramiky od přípravy hmoty, vytáčení na kopacím kruhu, plastické dekorace až po výpal v peci roštového typu, kterou se účastníci naučí postavit.

Nové přístupy ve výuce keramiky

pro středně pokročilé a pokročilé
Cílem kurzu je dozvědět se, jak využít umělecká díla při výuce dětí i dospělých. Ukážeme Vám, jak nadšení pro umění a zážitková pedagogika může obohatit Vás i Vaše klienty. Kromě způsobu a formy učení, si sami vyzkoušíte jak zapojit umělecká díla, v našem případě keramické džbány, do výuky. Nedílnou součástí budou i zážitky, které budete moci využít ve své lektorské praxi. 

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikace je určena pro začátečníky i mírně pokročilé. Jejím cílem je účastníky během tří měsíců naučit zvládnout základy keramického řemesla.
Cílem rekvalifikace je připravit absolventy schopné samostatné práce s živnostenským oprávněním ve vlastní dílně i jako zaměstnance v jiné keramické provozovně, uplatní se i jako lektoři keramických kroužků.

Dárkové poukazy na keramické kurzy v Kohoutově

Darujte nebo se nechte obdarovat dárkovým poukazem na naše keramické kurzy v hodnotě od 500 do 8.000 Kč.