REKVALIFIKACE „TOČÍŘ KERAMIKY“

Název profesní rekvalifikace: Točíř keramiky

Termíny kurzu pro rok 2024

21. 09. 2024 – 13. 12. 2024 

Informace o rekvalifikačním kurzu:

Rozsah kurzu:

 • Rekvalifikace má celkem 322 hod, 73 hodin teoretické výuky a 249 hodin praktické výuky, závěrečná profesní zkouška v délce 8 hodin není do časové dotace započítaná.

Charakteristika vzdělávací akce:

 • Rekvalifikace je určena pro začátečníky i mírně pokročilé.
 • Jejím cílem je účastníky během tří měsíců naučit zvládnout základy keramického řemesla.
 • Je rozložena do 6 celků, mezi nimiž je čas na domácí přípravu.
 • Vyučování je od 8 hodin do 17 hodin.
 • Běh je ukončen obhajobou závěrečné práce: přátelské soupravy na kávu – vyhotovené podle vlastního návrhu, vytočené na kruhu a dekorované technikou engoby.
 • Součástí rekvalifikace je profesní zkouška- Točíř keramiky – autorizovanou osobou je Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o.

Cíl vzdělávací akce:

 • Cílem této rekvalifikace v oboru keramik je připravit absolventy schopné samostatné práce s živnostenským oprávněním ve vlastní dílně i jako zaměstnance v jiné keramické provozovně.
 • Rekvalifikace je zaměřena hlavně na točení na hrnčířském kruhu, ale účastníci budou schopni uplatnit v dílnách kromě točení i modelování, retušování, glazování a dekoraci, obsluhu vypalovacích pecí a další doprovodné činnosti. Po absolvování bude účastník schopen navrhnout a vyrobit kávovou i čajovou soupravu i džbánky a láhve.

Forma vzdělávací akce:

 • Studium je prezenční, o celkové délce 322 hodin s možností ubytování buďto v blízkém Penzionu, nebo lze bezplatně využít pohovky v šatně s použitím vlastního spacího pytle a povlaku na velký polštář.
 • Stravovat se je možno v Penzionu, nebo si nakupovat v obchodě a pekárně.
 • Vzdělávací akce bude rozdělena do šesti tématických celků. Průměrná délka jednoho bloku je 7 dnů. Jsou odděleny většinou týdenní prodlevou na odpočinek a procvičování učiva.
 • Domácí příprava bude zadávaná, ale nezapočítává se do časové dotace.
 • Je výhodné mít možnost procvičování na hrnčířském kruhu doma, ale není to nutné.

Program obsahuje tyto bloky:

Počet účastníků akce je obvykle 6-8, jednotlivé programy jsou doplněny dalšími účastníky do max. počtu 12 osob.

Cena:

 • 49.500 Kč
 • V ceně jsou zahrnuty všechny bloky programu + zkouška z profesní kvalifikace Točíř keramiky v systému NSK.
 • V ceně není zahrnuto stravování ani ubytování. Účastníci mají bezplatně k dispozici šatnu s pohovkou pro každého účastníka, sociální zařízení a kuchyňku.

Kritéria pro výběr účastníků:

 • Podmínkou pro přijetí je věk nad 18 let, střední nebo úplné středoškolské vzdělání a zdravotní stav umožňující vykonávat práci v keramické dílně.
 • Počet míst v běhu je omezen /obvykle 6–8 účastníků/. Jednotlivé celky jsou doplněny dalšími zájemci o daný okruh.
 • Účastníkům může účastnický poplatek uhradit Úřad práce, nebo si jej mohou platit soukromně.

Akreditace:

 • Studio je akreditováno k vydávání dokladů o rekvalifikaci Točíř keramiky s celostátní platností pověřením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Akreditace MŠMT- 28472/2021–4 s platností do 28. 1. 2025.

Chcete se přihlásit na rekvalifikační kurz TOČÍŘ KERAMIKY?

Klikněte na tlačítko níže a vyplňte přihlášku, abyste si zajistili místo na kurzu.